مهمترین دلیل در بکارگیری پرستار برای نگهداری از سالمند در منزل را میتوان این موضوع دانست که این افراد برای شما از ارزش و اهمیت بالایی برخورداند.با بالا رفتن سن در افراد سالمندی که عزیزترین ها برای ما میباشند نیازآنها به همراهی ونگهداری روز افزون میگردد.

نگهداری از سالمند در منزل

انتخاب پرستار مناسب برای نگهداری از سالمند امری مهم بوده و نیازمند دقت نظر میباشد. مراقب و همدم سالمند وقت زیادی را طی روز با سالمند سپری مینماید. همه خانواده هایی که مراقب جهت نگهداری از سالمند خود استفاده میکنند به خوبی میدانند که یافتن مراقب مطمئن و دلسوز کار ساده ای نیست. موسسه پیام آوران ماهان به شماره ثبت 17757 و بیش از 20 سال سابقه در اعزام مراقب و پرستار سالمندان ، رضایت کامل کارفرمایان را جلب نموده است. ما برای جذب پرسنل مناسب بسیار با وسواس و دقت بالا عمل نموده ایم و کلیه نیروهای اعزامی ما آموزشهای لازم جهت نگهداری از سالمند دیده اند و دارای گواهینامه ها و مجوزهای مربوطه هستند. از نظر ما نگهداری از سالمند کارفرمایان وظیفه ای ارزشمند و خداپسندانه است که علاوه بر اجر مادی اجر معنوی بالایی دارد و از بابت ارائه خدماتی مناسب بسیار خرسندیم.

خدمات ما برای نگداری از سالمندان در منزل عبارتند از :

  • اعزام مراقب و همدم سالمند به منزل.

  • اعزام مراقب بیمار به منزل.

  • اعزام مراقب بیمار به بیمارستان.

  • اعزام مرقب کودک به منزل.

  • اعزام نیروی کار منازل.