خدمات پیام آوران ماهان

خدمات شامل :طبخ غذا،پذیرایی ومراقبت رسیدگی فقط به امور سالمند وکودک

انجام امور منزل

نظافت منزل به صورت سطحی که سالمند وکودک درآن اسکان داردوخرید روزمره باتوافق کارفرما انجام میپذیرد

نگهداری از کودک

استحمام ونظافت کودک ورعایت بهداشت عمومی ایشان به عهده پرستار میباشد.
غذا دادن به کودک درزمان لازم به عهده مراقب می باشدوهمچنین رسیدگی فقط به امور کودک میباشد

نگهداری از سالمند

  • غذا دادن به سالمند درزمانهای لازم
  • دادن دارو طبق برنامه دارویی جهت سالمند واطلاع به موقع کارفرما درصورتی که داروها درحال اتمام باشد ویا مشکلاتی برای سالمند ایجاد کرده باشد
  • استحمام ونظافت سالمند ورعایت بهداشتی عمومی ایشان
  • نظافت ورسیدگی به بستر سالمند وتعویض فوری بستر وملحفه
  • استفاده وسایل وتجهیزات پزشکی موجود درمحل کار نظیر اکسیژن جهت سالمنددرصورتی که اضطرار سالمند نیاز به آن پیدا نموده واطلاع فوری به کار فرما جهت تکلیف  وهماهنگی جهت اعزام به مراکزدرمانی حسب ضرورت وهماهنگی کارفرما
  • کمک به جابجایی وحرکت سالمند درکلیه ساعات شبانه روزی ومراقبت ازسالمند به نحوی که ازخطر سقوط وزمین خوردن ایشان جدا جلوگیری شود
  • حرکت دادن سالمند دربستر وماساژبخشهایی که نیاز به تحریک عضلانی دارد که این مورد باهماهنگی کارفرما ویا پزشک انجام می گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *